Fareler

EV FARESİ

• Ergin ev faresi, kuyruğu hariç yaklaşık 12cm boyunda ve 30 g ağırlığında olup kuyruk uzunluğu yaklaşık baş ve gövde boyu kadardır.
• Silindirik burunlu, küçük gözlere sahip, düz tüyleri kahverengi gri arası bir renktedir.
• Kağıt, kumaş, ambalaj malzemesi, pamuk gibi bolca yuva malzemesinin bulunduğu ev, yiyecek depoları ve ambarlarda rahatsız edilmeyeceği karanlık ve tenha yerlerde bulunurlar.
• Dışkıları siyah renkli, pirinç büyüklüğünde ve ovaldir.
• Ev fareleri 35 günde ergin hale gelir ve ortalama bir yıl yaşarlar.
• Gebelik süresi 18- 21 gün arasındadır.
• Bir batında 5- 8 yavru doğurur ve yılda 5- 10 döl verebilirler.
• Pürüzlü duvarlara kolayca tırmanabilir, bulundukları zeminden 30 cm yükseğe sıçrayabilirler, kablo ve ip üzerinde yürüyebilirler.
• Güçlü koku ve işitme duyularına sahiptirler, 6 mm den büyük bir aralıktan kolayca geçebilirler.


NORVEÇ SIÇANI ( KAHVERENGİ SIÇAN )

• Ergin Norveç Sıçanı kuyruğu hariç ortalama 26 cm boyunda ve 500 g ağırlığındadır.
• Kuyruk uzunluğu baş ve gövde boyundan birkaç cm daha kısadır.
• Küt burunlu, küçük kulak ve gözlere sahip, kaba tüyleri kahverengi siyah, karın bölgesi gri beyaz arası bir renktedir.
• Norveç sıçanı daha çok binaların dışında nehir kenarları, demiryolu boyunca toprak altında, çöp yığınları ve beton altında yuva yaparlar.
• Erginlerin dışkıları iki ucu küt kapsül şeklinde ve 20 mm kadar uzunlukta olabilir.
• Norveç sıçanı 2- 5 ayda ergin hale gelir ve 6-12 ay yaşarlar.
• Gebelik 3 hafta sürer bir batında 7- 8 yavru doğurur ve yılda 3- 6 döl verebilirler.
• Güçlü koku ve işitme duyularına sahiptirler ve 12 mm den büyük bir aralıktan geçebilirler.


ÇATI SIÇANI ( SİYAH SIÇAN )

• Ergin çatı sıçanı, kuyruğu hariç yaklaşık 22 cm boyunda ve 300 g ağırlığındadır.
• Kuyruk uzunluğu baş ve gövde boyundan birkaç cm daha uzundur.
• Sivri burunlu, Norveç sıçanıyla karşılaşıldığında daha iri kulak ve gözleri olup, kahverengi veya siyah tüylere sahiptir.
• Çok iyi tırmanıcıdırlar.
• Bina içlerinde ve altında , çöp ve odun yığınları içinde yaşarlar.,
• Erginlerin dışkıları Norveç sıçanı dışkıları ile karşılaştırıldığında sivri uçludur.
• Çatı sıçanı 4 ayda ergin hale gelir ve ortalama bir yıl yaşarlar.
• Bir batında 4- 8 yavru doğurur ve yılda 4- 6 döl verebilirler
• 12 mm den büyük bir aralıktan kolayca geçebilirler.


ZARARLARI

• Dışkı, idrar ve kıllarıyla yiyecekleri bakterilerle kirleterek insanlara tifo, leptospiroz, salmonelosis gibi hastalıkları bulaştırır
• İnsan sağlığı için ciddi bir tehlike oluştururlar.
• Kemirgenler insanların evlerini, işyerlerini istila eder, eşyalarına zarar verir, yiyeceklerine saldırır, yiyebileceğinden çok fazla miktarda yiyeceği kontamine eder ve bu ürünlerin imhasına yol açarak ekonomik kayıplara sebep olurlar.
• Fareler dişlerini düzenli olarak törpüleme ihtiyaçlarından dolayı, ip, elektrik kablosu vb. Cisimleri çiğner, yangınlara yol açabilir, gaz ve su borularına zarar verirler, iş kayıplarına sebep olurlar.


FARELERLE İLGİLİ GERÇEKLER

• Yılda 33 milyon ton gıdayı tahrip ederler
• Bazı ülkelerde gıda maddelerinin %16’sını tahrip ederler
• Fareler ile 200 kadar patojen organizma (virüs, bakteri, mantar, solucan ve artropod) taşınır
• Yedikleri gıda maddelerinin yaklaşık 3 katını kontamine ederler.


FARE MÜCADELESİ NİÇİN GEREKLİDİR?

• Gıda maddelerini tüketirler
• Atıkları, idrarları, kılları ve mikroplarıyla yiyecekleri kontamine ederler
• Ambalajları tahrip ederler
• Ahşap malzemeleri, boruları, elektrik kabloları vs. kemirirler
• Barajlarda, rıhtım ve bentlerde tüneller açarak, yapı ve tesisleri tahrip ederler
• Çiftlik hayatına zarar verirler. Süt ve yumurta üretiminde azalmaya, ağırlık kaybına neden olurlar
• İnsanlara ve hayvanlara direkt olarak hastalık naklederler
• Ektoparazitler (fare pisliği ile) indirekt olarak naklederler
• Isırıklara ve diğer yaralanmalara neden olurlar.