Hamam Böcekleri

ALMAN HAMAMBÖCEĞİ

• Halk arasında kalorifer böceği olarak da bilinir.
• Erginleri 13-16 mm uzunluğunda ve kahverengi görünümde olup, üzerlerinde uzunlamasına çizgiler bulunur.
• En yaygın olarak görülen ve kontrolü en zor olan türdür.
• İnsan aktivitesinin olduğu ve gıda bulunan her yerde, Alman Hamamböceği’ne rastlamak mümkündür.
• Her tür insan gıdasını tüketebilirler.
• Ergin dişiler içlerinde 35 ila 40 adet yumurta bulunan kapsüllerden taşırlar ve yaşamları boyunca 6 kez bu kapsülleri çıkarırlar.
• Erginleri, bir yıl boyunca yaşayabilir.
• Kontrol edilmediği takdirde bir dişi hamamböceği ve yavruları bir yılda 30,000’i bulunan sayılara ulaşabilir.


AMERİKAN HAMAMBÖCEĞİ

• Erginleri 25-37 mm boyunda olup, hamamböcekleri içersinde en büyük olanlarıdır.
• Tüm erişkin ve gelişme formları parlak, açık kahverengi-sarı görünümdedir.
• Antenleri, vücutlarının arka kısmına doğru uzar.
• Evlerden ziyade endüstriyel işletmelerde, depolarda, bodrumlarda, kalorifer odalarında daha çok görülmektedir.
• Erişkin dişiler ortalama 14-16 adet yumurta bulunan kapsüllerden, yaklaşık 13 kez üretebilirler.


ŞARK HAMAMBÖCEĞİ

• Erkekleri 25 mm boyda ve uzun kanatlı, dişileri 32 mm boyunda, ancak kısa kanatlara sahip olup, parlak siyah renklidir.
• Bina dışında iri taşların ve yaprak yığınlarının altında bulunurlar.
• Bina içinde rutubetli, serin ve karanlık bölgeleri tercih eder, genellikle apartmanların ilk katlarında ve bodrum katlarında bulunurlar.
• Şark Hamamböcekleri özellikle nişastalı olmak üzere her türlü insan gıdasını tüketebilirler. Zaman zaman organik maddeleri de yiyebilirler.
• Dişi, oluştuktan sonra yaklaşık bir gün boyunca taşıdıkları yumurta kapsüllerine sahiptir ve bu süre sonunda, kapsülü yiyeceklere yakın bir bölgeye bırakır.
• Bir dişi, toplam hayatı boyunca 8 kez kapsül bırakabilir ve her bir kapsülden 16 adet yavru çıkar. Erginleri 1-6 ay yaşayabilir.


ZARARLARI

• Hamamböcekleri, insanların tükettikleri gıdaları mikroplar bulaştırarak, gıda zehirlenmesi ve mide barsak hastalıklarına yol açabilirler.
• Çoğu hamamböceği kendine has bir koku üretir. Bu koku, üzerinde dolaştıkları yerlere siner. Bazı insanlarda hamamböceklerine karşı bir alerji meydana gelebilir. Buna neden olan ve “alerjen” adı verilen maddeler ise insanlara çok çeşitli yollardan bulaşabilir. Bunlara, kontamine gıdaların alınması ve zemindeki ölü hamamböceğinden arta kalan partiküllerin solunum yoluyla alınması sonucu oluşan alerjiler örnek verilebilir.


DAVRANIŞLARI

• Kaloriferli konutlarda, fırınlarda, lokanta ve gıda üretim veya depolanması ile ilgili alanlarda yaygındır.
• Popülasyonlar halinde yaşarlar ve geceleri dolaşırlar.
• Günü sıcak, karanlık ve nemli yarık ve çatlaklarda saklanarak geçirirler.
• Bulundukları ortama bıraktıkları koku, onların bir arada bulunmalarını sağlar.
• Hamamböcekleri yeni alanları, yumurta kapsülleri veya yeni erginlerin girmesiyle istila edebilir. Ayrıca, kanalizasyon yolu ile de girebilirler. Çoğunlukla, büyük sayılarda bir araya geldikleri yarık ve çatlaklar gibi korumalı alanlarda yaşamayı tercih ederler.