Karasinekler

KARASİNEKLER

• Ortalama ömürleri 1 aydır.
• Bir defada 100 -150 yumurta bırakırlar.
• Uygun çevre koşullarında 1 dişi karasinekten 6 nesil sonrasında 1 milyar civarında bir popülasyon meydana gelebilir.
• Başlıca hayvan gübreleri ile insanlarca yaratılan çok değişik yapı ve özellikteki diğer organik atıklarda ürerler
• Çöplük ve çöp konteynırları, mezbahalar, gübre, yiyecek atıkları, hayvan leşleri ve hayvan barınakları, karasineklerin en önemli üreme yerleridir.
• Her türlü insan gıdasını, çöp, gübre …vb organik maddeyi tüketebilirler.


ZARARLARI

• Karasinekler insan gıdalarının yanı sıra çöp, dışkı vb. organik maddeler tüketmeleri dolayısıyla viral, bakteriyel ve paraziter kökenli pek çok bulaşıcı hastalığı açık ve kapalı alanlar arasında taşıyabilmektedir.
• İnsanlara tifo, kolera, kızıl, çocuk felci, cozzam, difteri, dizanteri, menenjit… vb gibi birçok hastalığın nakline yol açmaktadır.
• Karasinekler evcil hayvanlara da birçok hastalığı naklederek ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
• Kondukları her yere pislik bırakarak ortamın kirlenmesine yol açmaktadır.